Bygningsbeslag og materialer til fremtidssikrede byggerier

I dag mere end nogensinde er sikkerhed og kvalitet i højsædet, når forskellige bygningskonstruktioner skal udarbejdes. Simpson Strong Tie har mange års erfaring med fremstilling af bygningsbeslag, og har indenfor de seneste år udviklet bygningsbeslag til tagkonstruktioner. I deres sortiment til vindafstivning tilbyder de et Wind Secure Kit til ubrudte tagflader, hvor der er materialer til montering på overside og underside af ubrudte tagflader. 

Det øgede krav til sikkerhed har også haft sin indflydelse på byggebeslagene, som skal gennemtestes og fortsat være af høj kvalitet, da elementerne og fundamenterne skal være langtidsholdbare. 

Kvalitets bygningsbeslag til den skandinaviske byggebranche 

Bygningsbeslag er alt lige fra vinkelbeslag i rustfri til bjælkesko, hvilket giver et kort indblik i hvor mange forskellige muligheder der er indenfor byggeri. Mulighederne er uendelige.  

Simpson Strong-Tie tilbyder markedets bredeste sortiment af bygningsbeslag til bærende konstruktioner og så længe du anvender deres søm og skruer til at fastgøre dem med, stiller de dokumentation og godkendelser til rådighed som sikkerhed. Tilsammen skaber deres fastgørelsesmidler og beslag et system, som hjælper dig med at sikre styrken i dine samlinger samt sikkerheden i de konstruktioner du bygger.

Strong-Tie tilbyder altid anbefalinger til hvilke befæstigelsesmidler der vil være bedst egnede til dine beslag. Parametre såsom applikationstype, miljø og belastningskrav spiller alle sammen en rolle i, hvordan det tilhørende fastgørelsesmiddel findes, i den passende længde. Sørg altid for at matche fastgørelses midlets metaltype og overfladebelægning til beslaget som fastgøres, da der kan opstå det der kaldes galvanisk korrosion af forskellige materialer og coatings. 

Ved anvendelse af stærke forbindingsled i dit byggeri, opnås et stærkt fundament. I mange årtier er der produceret bygningsbeslag til den danske byggebranche. Beslagene anvendes til bærende konstruktioner, skal helst være af høj kvalitet og styrke, da det har en betydning for den overordnede holdbarhed i projektet. 

Stort fokus på bygningskonstruktioner

Ved udendørs arealer, eller områder udsat for fugt og kolde temperaturer, kan det være en god løsning at anvende rustfri søm og skruer i arbejdet med bygningskonstruktioner. Skruer af forskellig art bliver brugt til flere typer bygningsbeslag. Og det er vigtigt at bruge skruer specielt udviklet til træ, beton eller andet. Et overordnet overblik over byggeriet skal minimere fejl og forkert brug af materialer undervejs i et projekt. Det færdige resultat skal gerne opfylde krav, restriktioner og have den maksimale holdbarhed. Dagligt er der gang i en masse byggerier verden over, og kravet til sikkerheden og kvaliteten vil kun stige med tiden.