Sådan bliver du bedre til at administrere de store jordbrugsprojekter

Ligegyldig hvilken branche du finder dig i, kræves det fra dig som administrator, som chef, at du har gode lederevner. Du kan finde ud af at lede et projekt, så dine ansatte ser værdien i det og giver sig fuldt ud.

Det er ikke nok blot at eje en masse viden om, hvordan en mark fungerer, hvordan kornet vokser, eller hvordan du selv skal løse opgaven. Dine ansatte skal engageres i processen, ellers bliver din forretning ikke attraktiv på markedet eller for kommende ansatte.

Projektet starter oppefra

Langt de fleste virksomheder er diktatoriske. Det vil sige, at projekterne kommer oppe fra toppen af fødekæden og udliciteres nedefter. Der er ikke plads til megen snak og diskussion, projekter skal bare gøres på denne bestemte måde.

Det er for så vidt fint. Vi leder i et demokratisk land, men ikke med demokratiske virksomheder.

Som i ethvert diktatur opstår der visse udfordringer. Der hviler nemlig en stor byrde på diktatoren, som skal sørge for, at dennes visioner og viden er det faktisk bedste. Ellers skal denne kunne navigere rundt i sine ansattes gode ideer og råd og kunne udvælge den bedste.

Denne tunge byrde kan vi også kalde projektledelse. Projektledelse vil nogle chefer have en primær forståelse af, uden at de som sådan har arbejdet betydeligt for det. Nogle mennesker er blot bedre ledere end andre.

Men det er ikke ens for alle. Mange chefer vil skulle søge hjælp for at kunne sørge for, at arbejdet afvikles efter bedste velgående. Det kræver engagement, viljestyrke og gode kommunikative evner.

Udliciter arbejdsopgaver på behagelig vis

Det allervigtigste for en chef under projektledelse er, at denne kan kommunikere sit ønske til sine ansatte korrekt. Hvad betyder det så?

Chefen skal ikke blot diktere, hvad der skal laves. Chefen skal hellere ikke stå bag den ansatte og kigge på vedkommende, hver eneste gang denne laver noget på gården. Chefen skal kende sine ansatte og vide, hvordan chefen skal kommunikere arbejdsopgaven til dem, så de forstår den, kan følge den og er motiveret til det.

Det er arbejdsopgaver, hvor det kræver en rigtig god chef for at gøre arbejdet sjovt. Her må der findes andre gulerødder, som de ansatte kan se frem til.

Men generelt for projekter gælder det, at de skal afvikles med den bedste ledelse for at fungere bedst. Gør de ikke det, er det lederen, der har ansvaret for det ringe udførte arbejde.