Teknisk isolering er en energieffektiv løsning i byggerier

Ved at indføre teknisk isolering kan energitab mindskes betydeligt. Ved den løsning kan man spare penge på varmetab, og samtidig opnå fuldt funktionsdygtig isolering. Så kan man få en optimal temperatur i det bearbejdede byggeri. 

Termisk isolering holder på varmen og kulden i rummet 

Når man taler om termisk isolering er det både med udgangspunkt i varmeisolering og isolering med kulde. Der kan være tale om et rum, hvor man har brug for at holde en tilpas lav temperatur, fordi man har fødevarer der skal kunne holde hele sin levetid. Det kræver en korrekt monteret termisk isolering, der skal holde på den ønskede temperatur i rummet. En ikke rigtig monteret isolering kan skade de fødevarer, som er placeret i rummet, og det kan i sidste ende skabe dårlige resultater på bundlinjen. Supermarkeder er afhængige af at deres kulderum fungerer efter hensigten, da langt deres største indtægtskilde kommer fra fødevarer med en bestemt holdbarhed. Holdbarheden kan påvirkes negativt, hvis temperaturen er skiftende i det rum, som produkterne er en del af i dagligdagen. 

Teknisk isolering skal skabe tætte rum 

Der kan både være tale om en rum, hvor nødvendigheden for den rette varme spiller en rolle for et optimalt rum, men også en nedkølet rum hvor der stilles krav til en bestemt kold temperatur. Det kan være et køleskabsrum som indeholder mad- og drikkevarer, hvor der er et krav til en bestemt temperatur, her går det ikke at der er utætheder i rummet. Hvis der er utætheder i rummet skal der bruges mere energi, dermed strøm for at holde rummet koldt og fungere efter hensigten. Det kan koste meget på varmeregningen hos den private eller erhvervet. Fremtidssikret og effektiv teknisk isolering kan være en god investering, hvis man i længden skal spare på energiforbruget. 

Brandisolering sikrer byggeriet ved pludselig opstået brand 

I dag skal der være styr på effektiv brandsikring i form af brandisolering. 

Brandisolering bruges for at forhindre spredning af opstået brand. Ved god brandisolering i kanalsystemerne, er der konstrueret brandadskillelse, for at styre en opstået brand. 

Isoleringen sikrer at branden ikke spreder sig, og at den generelle overfladetemperatur ikke overstiger den faste grænseværdi. Monteringen af brandisolering påvirkes af bygningens opbygning. Skal en bærende stål- og betonbygning isoleres eller handler det mere om at brandisolere et ventilationsanlæg, for at mindske spredning af flammer og varmeudvikling.